Direct naar content
< overzicht

Discussie over de historisch lage melkprijs

Het melkquotum is er nog niet eens af en we krijgen al een voorproefje van de vrije, geliberaliseerde, markt voor melk. Grote pieken maar ook grote dalen en alles behalve voorspelbaar. Marktregulering is heden ten dage misschien een vies woord, maar het voorkomt mijnsinziens wel een associaal systeem van voedselproductie. Je kunt een boerderij niet even stilleggen en weer opstarten als het beter gaat. Je kunt niet 10 jaar lang in Rusland de melksector zich laten ontwikkelen en daarna blijkt dat het in China of Argentinie toch goedkoper kan en vervolgens verschuift het hele zwikje daar naar toe. De derde wereld schiet hier al helemaal niks mee op, daar geloof ik al lang niet meer in. Laat die hun eigen markten maar beschermen zoals wij dat ook ooit gedaan hebben om ons te ontwikkelen.

De afgelopen jaren hebben we vele discussies gevoerd over de “waarden” van ons platteland en de allom omarmde conclusie is dat die er legio zijn en dat we die moeten koesteren. De realiteit is anders en nu lezen we overal de roep om steun of het vaststellen van een minimum melkprijs. De mensen die jarenlang voor specialisatie, schaalvergroting en vrije wereldmarkt hebben gepleit gaan nu de effecten daarvan meemaken en meningen worden herzien?

Persoonlijk vind ik dat in een beschaafde wereld ons voedsel op een fatsoenlijke en eerlijke manier gereguleerd moet worden met heldere en transparante afspraken. Vrije wereldmarkt mag dan misschien werken voor DVD spelers, voor voedselproductie werkt het niet! Het is niet duurzaam en misschien op korte termijn beter voor de consument (lagere prijzen) maar op lange termijn ongunstig voor de burger (hoge kosten voor fatsoenlijk voedsel en een aantrekkelijk platteland). Dus vallen we terug naar een banenrepubliek of moet er gewoon weer fatsoenlijk bestuur/eerlijke regulering komen? De discussie zou mijns inziens moeten gaan over “iets regelen of niks regelen” Wat denkt u?

Lees hier nog meer interessante meningen en mogelijke oplossingen vanuit het buitenland.