Direct naar content
< overzicht

Demonstratiemiddag Utrecht-Oost 'Voer voor de toekomst'

Kunstmest van €900 per ton, krachtvoerprijzen die stijgen, waar is de balans tussen kosten en baten? Op Donderdag 14 april zijn dit soort vragen behandeld tijdens de eerste demonstratiemiddag binnen het project ‘Actieplan Kringlooplandbouw 2025 Utrecht-Oost’. Deze middag vond plaats op melkveebedrijf ‘De Bonte Parels’ van de familie Hennipman in Westbroek (Utrecht).

 

Het thema van de middag ‘Voer voor de toekomst’ is door drie verschillende sprekers behandeld vanuit verschillende invalshoeken. Zo nam Jaap de Vink de geïnteresseerde mee in de ontwikkeling rondom het maken van hooi, en wat je er al veehouder in Nederland mee kunt. Hiervoor had Jaap verschillende soorten hooi meegenomen, waaronder hooi welke kunstmatig gedroogd was. Jaap stelde dat het kunstmatig drogen van hooi zorgt voor het behoud van de voederwaarde en het, op het hogere drogestofpercentage na, vergelijkbaar is met gras in de wei.

Vervolgens vertelde Ron van Laar van Grass-Tech Grazers meer over kosten en baten van zomerstalvoedering. Hiervoor had hij een Grazer meegenomen welke het maaien en oprapen van het verse gras combineert. Volgens Ron is deze werkwijze erg positief voor de benutting van het verse gras omdat de plant minder bewerkingen ondergaat vergeleken met de gebruikelijke maai- en opraapcombinatie. Tot slot vertelde André de Groot, melkveehouder uit Laren, meer over zijn praktijkervaringen met weiden en robotmelken en vertelde hij over de ontwikkelingen op en rondom zijn bedrijf zoals natuurinclusief ondernemen en het plaatsen van een biogasinstallatie.

We kijken terug op een interessante middag waarbij hopelijk veel melkveehouders meer kennis en inspiratie hebben opgedaan over hoe ruwvoederwinning nu & in de toekomst.

Kringlooplandbouw_utrecht-oost1