Direct naar content
< overzicht

Debat over kringlooplandbouw 19 december Nordwin College Leeuwarden

Wij nodigen u van harte uit voor het het slotdebat van het studentenproject “Bedrijf in Balans”.

Donderdag 19 december 2013, van 13.30 – 15.00 uur
Studiekantine Nordwin College
Jansoniusstraat 2a
8921 BM Leeuwarden
Bekijk hier de uitnodiging.

Negen groepen, negen bedrijven en negen experts. De studenten Melkveehouderij zijn de afgelopen periode bezig geweest met de bedrijfskringloop. De Noardlike Fryske Wâlden heeft kennisvragen met betrekking tot kringlopen bij de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân neergelegd. De deelnemende agrariërs zijn leden van de NFW. Voor deze agrariërs hebben de studenten de mineralenkringloopwijzer ingevuld. Onder leiding van een expert van negen verschillende bedrijven hebben ze de verbeterpunten gezocht. De studenten hebben op basis hiervan een advies gemaakt.

Onder leiding van kringloopboer van het eerste uur: Foppe Nijboer zal er een debat gevoerd worden met de studenten en op basis van stellingen van de experts.