Direct naar content
< overzicht

De schop in de grond: lancering BodemConditieScore

Wat: Beemster Bodem Borrel
Wanneer: maandag 16 september 2013
Waar: Beemsterpolder (nader te bepalen)

Wat heeft de Beemsterkaas met de Beemsterbodem te maken zult u denken? Eigenlijk alles! Want de bodem onder het boerenbedrijf zorgt voor zo’n 70% van het voer wat de koeien eten! Als het streven is steeds minder kunstmest te strooien, minder fosfaat te verbruiken en minder krachtvoer aan te voeren moet de bodem in top conditie zijn en blijven! Alleen dan lukt het om veel en kwalitatief goed ruwvoer van eigen land te halen met zo weinig mogelijk verliezen naar het milieu. Voor de moderne boer is tot 2 cijfers achter de komma alles bekend over zijn koeien, helaas niet voor de bodem. Terwijl daar een belangrijke sleutel ligt tot duurzamer produceren. Daarom lanceren met trots de Bodem Conditie Score.

De Bodem Conditie Score (BCS) leert de veehouder opnieuw te kijken naar zijn bodem. Letterlijk door een kuil in de grond te graven en aan de hand van een scorekaart tot een rapportcijfer te komen. Onze uitdaging is om niet alleen het perceel te beoordelen, maar het bedrijf als geheel. Feitelijk een beoordeling van de boer als manager van zijn bodems. Wageningen Universiteit, Livestock Research, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand ontwikkelden samen de score en lanceren tijdens deze bodemborrel hun eerste versie.

Wat kunt u verwachten? Midden in het veld laat Martijn Sonneveld van Wageningen Universiteit U zien hoe de score in de praktijk werkt, hoe deze is uitgewerkt voor de Beemster polder, de wetenschappelijke validatie en hoe anderen hem ook kunnen toepassen. De Bodem Conditie Score kan uitgroeien tot het koe kompas van de bodem! Boervriendelijk, maar ook interessant voor alle partijen die zich bezig houden met duurzame melkveehouderij en duurzaam bodembeheer in het bijzonder. Deze borrel is daarom vooral bedoeld voor melkveehouders, bestuurders, beleidsmakers (provincies, waterschappen), financiers, onderwijs, ketenpartijen en NGO’s. Maar ook geïnteresseerde burgers zijn van harte welkom.

CONO Kaasmakers heeft samen met de Stichting J. Mesdag-fonds en SKB duurzame ontwikkeling ondergrond, deze ontwikkeling aangejaagd en nodigt u dan ook van harte uit voor deze 1e Beemster Bodem Borrel!

Deze vind plaats op maandag 16 september van 15:30 tot 17:30 in de Beemster (exacte locatie volgt).

Tijdens de borrel introduceert Dr. Ir. Marthijn Sonneveld alle ins en outs over de BCS en zal deze ook demonstreren. Dr. Ir. Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut) en Ir. Bert Philipsen (Wageningen UR Livestock Research) diepen de relatie tussen de bodem, koe en de kaas uit, Ir. Frank Verhoeven van Boerenverstand Consultancy schetst in het kort de toekomst van de BCS weer en de relatie met het kringloopkompas en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarnaast is er ruimte om voor discussie over de nut en noodzaak ervan.