Direct naar content
< overzicht

De nieuw kringloopwijzer!

De nieuwe kringloopwijzer is vanaf nu te downloaden via www.mijnkringloopwijzer.nl. Naast een nieuw logo is de rekenmodule weer verder ontwikkeld en is de uitvoer uitgebreider. Zo levert de nieuwe uitvoer informatie over de P-onttrekking (zoals gebruikers bij de ‘BEP’ gewend waren) en is er de mogelijkheid om een overzicht te maken voor studiegroepen. Hiermee komen resultaten van verschillende bedrijven vergelijkbaar naast elkaar te staan. Dit bevordert het werken en leren in studiegroepverband.Deze actuele versie geeft vooral extra informatie voor de gebruiker. Daarnaast gaat de inhoud natuurlijk verder. De bedrijfsspecifieke route van het stikstofoverschot is in ontwikkeling. Wordt dit lachgas, nitraat, of toch verhoging van de voorraad in de bodem? Daarnaast krijgt momenteel de route van koolstof, via methaan en organische stof volop aandacht.

De KringloopWijzer is al door een groot aantal veehouders ingevuld. Zij krijgen zo beter inzicht in de stikstof- en fosfaatkringloop op het bedrijf en weten waar de mineralenverliezen optreden, hoe hoog de benuttingen zijn en ze weten wat hun gewasopbrengsten zijn, samen met de gegeven bemesting. Deze resultaten zijn nu te vergelijken met collega veehouders en met de resultaten van de Koeien & Kansen deelnemers.

Daarnaast is er veel reuring de laatste tijd rondom kringlooplandbouw. De vakbladen en kranten staan er vol mee maar ook in discussies met zuivelondernemingen wordt vaak de kringloopwijzer aangehaald. In februari verscheen de eerste van een reeks artikelen van Boerenverstand in MelkveeMagazine. Dit hebben we geweten ook! Tientallen boeren belde of mailden ons met soms emotionele reacties. Het besef dat het anders moet en waardevolle mineralen op het bedrijf gehouden moeten worden wordt steeds duidelijker!