Direct naar content
< overzicht

De gebiedscoöperatie IJsseldelta trapt af

Met een demodag graslandmanagement, op 19 augustus a.s.. Bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van graslandmanagement en innovatieve methoden en machines voor landbewerking? Wilt u echt aan de slag met kringlooplandbouw of weten wat de gebiedscoöperatie hierin voor u kan betekenen? Noteer de Demodag op 19 augustus van 12.30 tot 16.00 uur dan zeker in uw agenda!De Demodag Graslandmanagement is gewijd aan de vraag hoe graslandmanagement kan bijdragen aan een verbeterde mineralenkringloop, behoud van bodemvruchtbaarheid en het genereren van meer inkomen voor de boer. Tevens zijn deze middag verschillende demonstraties van grasland verzorgingsmachines.

Deze demodag is de eerste in een reeks van diverse activiteiten die de komende tijd door de sectie Agro & Food van de gebiedscoöperatie IJsseldelta organiseert worden.

Uitnodiging demodag graslandmanagement