Direct naar content
< overzicht

De duurzaamheid van kunstmest?

Vandaag kwam er een uitnodiging in de bus met de titel “De duurzaamheid van kunstmest”. Dat trok natuurlijk direct onze aandacht. En de afzender was (jawel) de Mineralen Meststoffen Federatie (zie
www.mineralemeststoffen.nl) ofwel de belangenbehartigers van de kunstmestindustrie.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen zeggen ze wel eens…maar deze sprong is op zijn minst opmerkelijk. De uitnodiging luidt:

“De kunstmestsector krijgt regelmatig te horen dat de productie van stikstofhoudende kunstmest “te veel fossiele energie” kost en dat “zuiniger” moet worden omgesprongen met de wereldvoorraad fosfaat. Ook wordt regelmatig geopperd dat kunstmestbedrijven moeten bijdragen aan het sluiten van de keten en zich meer moet inspannen om nutriënten uit dierlijke mest in te zetten bij de productie van kunstmest. Minerale meststoffen spelen echter ook een uiterst belangrijke rol om de toenemende wereldbevolking te blijven voeden.”

Vanuit Duurzaam Boer Blijven hopen we van harte dat hier een pleidooi gehouden gaat worden voor het zo ver mogelijk afbouwen van die kunstmest (= slechts een correctie) en het zo veel en zo goed mogelijk inzetten van goede, verbeterde, N-arme dierlijke mest! Dat is namelijk in het belang van de boer! het andere pleidooi klinkt mij als in het belang van de kunstmestindustrie (maar we horen graag de tegenargumenten).

Uit onze projecten blijkt al vele jaren dat een gemiddelde gift van 100 a 125 kg zuivere N/ha (of minder) voldoende is om een maximale drogestofopbrengst te behalen. Het is precies het “gat tussen behoefte van de plant en de nog niet voldoende op gang zijnde mineralisatie” in het voorjaar wat een biologische boer niet kan dichten maar een gangbare boer met dat beetje kunstmest wel kan! Door verbeterd bodemmanagement/vakmanschap kunnen we met steeds minder kunstmest toe en misschien zelfs nog wel eens zonder en het zou juist de uitdaging voor de sector moeten zijn om geheel zonder fosfaat (P) uit kunstmest te boeren!

Wat ook vergeten wordt is dat er in de praktijk geen enkele relatie bestaat tussen de hoeveelheid opgebrachte kunstmest en de benutting van het land (ofwel wat de koe er uiteindelijk van benut). Zie hiervoor nog een recente grafiek in de bijlage. Deze plaatjes zijn niet nieuw, dat laten we al 10 jaar zien! De factor boer heeft blijkbaar een vele malen grotere invloed op de productiviteit van het land dan de kunstmestgift.