Direct naar content
< overzicht

De BoerenCoaches uit de IJsseldelta presenteren zich

De gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt actief aan het verduurzamen van de IJsseldelta. Het project agro-food richt zich specifiek op de melkveehouderij in dit gebied. Boerenverstand geeft hier samen met 3 BoerenCoaches invulling aan. Een BoerenCoach is een praktiserend melkveehouder die onder leiding van boerenverstand de kennis in het gebied ontsluit en helpt bij de projectuitvoering. Onze drie BoerenCoaches presenteren zich in dit filmpje.