Direct naar content
< overzicht

Beleid met de schop in de grond en de handen in de stront

Als professional werkzaam in de landbouw (landelijk gebied, ruimtelijke ontwikkeling, natuur, water en milieu, bodem en energie) heb je te maken met grote uitdagingen: fosfaatreductie, verminderen van de depositie van ammoniak, PAS, Natura2000. Maar ook met de klimaatdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van de ecologische voetafdruk van ons voedsel. Kringlooplandbouw biedt oplossingen om bodemvruchtbaarheid te verbeteren en efficiëntie te verhogen. Voorlopende kringloopboeren laten al vele jaren zien dat economie en ecologie hand in hand kan gaan, maar hoe krijgen we ook het peloton in beweging? In de opleiding Kringlooplandbouw in de Praktijk kom je in contact met innovatieve boeren en leer je kennis over kringlooplandbouw te ontsluiten. Je krijgt handvatten om deze kennis toe te passen in je beleidswerk, in wetgeving en in projecten.

Doel
Vergroot je kennis over kringlooplandbouw
Pas kennis praktisch toe met behulp van transitietheorie en design-thinking
Leer van innovatieve kop/voorlopers uit de praktijk
Indentificeer oplossingen voor prangende beleidsdoelen

Schop in de grond, handen in de stront

Persoonlijke begeleiding door inhoudelijke- en procescoaches
Versterk je innovatiekracht

Doelgroep
Beleidsprofessionals landbouw, landelijk gebied, ruimtelijke ontwikkeling, natuur, water en milieu, bodem en energie. Dit is ook een interessante introductiecursus voor junior beleidsmedewerkers landbouw.

Programma
Download hier de brochure voor het uitgebreide programma
Op de website www.kringlooplandbouw.nl hebben we alle achtergrondinformatie verzameld.

De organisatie
Dit programma is geïnitieerd door Boerenverstand en ontwikkeld in samenwerking met Food Hub.

Kosten
De kosten voor het hele traject en de begeleiding bedragen 1395,- euro, excl. 21% BTW.
Korting bij meerdere aanmeldingen vanuit 1 organisatie is bespreekbaar.

Meedoen?
Vul dan onderstaand formulier in.