Direct naar content
< overzicht

Cursus rantsoenwijzer voor dierenartsen, schrijf u in!

Na een succesvolle cursus in 2013/14 bieden Boerenverstand en ULP wederom de cursus “rantsoenwijze dierenartsen” aan.De dierenarts is de gesprekspartner bij uitstek als we het hebben over de diergezondheid. Vanuit de zuivel is het zelfs gewenst om als boer hier een vaste sparringspartner in te hebben en dit te borgen in een één-op-één relatie. Maar zowel de boer als zijn dierenarts weet dat de basis voor gezonde koeien zit in de juiste kwaliteit en samenstelling ruwvoer.

Alleen dat ruwvoer kan in de praktijk nogal variëren. Bijsturen gebeurt in de gangbare praktijk via verschillende voerleveranciers en adviezen zijn meestal commercieel ingekleurd. De dierenarts komt pas in beeld als rantsoenen voor lange tijd niet kloppen en tot gezondheidsproblemen bij het vee leiden. Maar is er preventief niet veel te bereiken? Want waar rekenmodellen vaak de mist in gaan ligt een kans voor de dierenarts, namelijk in de praktijk!

Waar mystieke kengetallen als WDVE, FEP en FOP  misschien een goede voorzet geven is hoe het (ruw)voer zich gedraagt in de pens juist bepalend. Die koe eet geen berekend rantsoen maar aan de hand van gedrag en de mest is eenvoudig te herleiden of het rantsoen klopt.

De dierenarts als de onafhankelijk voeradviseur ?

Het is niet de bedoeling dat u rantsoenen gaat uitrekenen en het werk van een voerleverancier overneemt. Maar kennis van het maag-darm kanaal van de koe is uw kracht! Voeding op hoofdlijnen beter te begrijpen. Door goed te beoordelen wat er in de koe gaat (het ruwvoer) en wat er weer uitkomt (de mest) kunt u helpen met bij het sturen. Tot cijfers achter de komma een rantsoen optimaliseren is niet interessant, u kunt het advies voor de komma geven. Want maïsmeel (energie wat vooral beschikbaar komt op darmniveau) of pulpbruk (energie wat vooral in de pens beschikbaar komt) kan het verschil maken. En als u voor het derde jaar concludeert dat de graskuil te snel is, dan kunt u adviseren misschien de kneuzer van de maaimachine te halen of met een opraapsnijwagen in te kuilen in plaats van met een hakselaar.Gezamelijk met de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP) in Harmelen biedt Boerenverstand een cursus ‘Rantsoenwijze Dierenartsen’ aan. In een drietal bijeenkomsten wordt de praktische kant van veevoeding gepresenteerd en in de praktijk uitgevoerd.

  1. Een inleidende bijeenkomst over kringlooplandbouw en de Rantsoenwijzer. Hier zal de opzet en de methode worden uitgelegd en ook gelijk zelf uitgeprobeerd in de praktijk!
  2. Meer diepgang op het analyseren van rantsoenen en een aantal probleem cases behandelen. Hier zal dhr. Aart Malestein bij worden uitgenodigd.
  3. Specifiek in gaan op het aspect gezondheid in relatie tot ruwvoer. Hoe is dit te beoordelen en wat kunnen we met de beschikbare informatie op het melkveebedrijf zoals MPR en voederanalyses. Bij deze bijeenkomst zal Gerrit Hegen als expert op het gebied van diergezondheid en veevoeding aanwezig zijn.

De bijeenkomsten starten om 12:00 op het ULP in Harmelen met een lunch en zullen na een theoretisch gedeelte rond 17:00 afronden op een melkveebedrijf in de buurt. De totale kosten inclusief lunch en cursusmateriaal zijn € 700, – ex. BTW per deelnemer.

De data zijn in overleg na aanmelding.

Voor opgave en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Gasteren van het ULP (t.vangasteren@ulp.nu) of met Erik Smale van Boerenverstand (erik@boerenverstand.nl)

 

Naast de cursus kan Boerenverstand invulling geven aan een eenmalige workshop of intervisie bijeenkomst. Hiervoor kunt u contact opnemen met Erik Smale van Boerenverstand (erik@boerenverstand.nl).

Toon Meesters en Hans Caron hebben in het februari nummer van Veearts hun ervaring met de Rantsoenwijzer al gedeeld!

“Dit was een van de boeiendste studiebijeenkomsten die we hebben gehad, vooral omdat de theorie op een hele praktische manier naar de praktijk werd vertaald”, aldus Toon Meesters.