Direct naar content
< overzicht

Van start met de CONO-stal

Onder de werknaam “De Stalmeesters” gaan 3 ingenieurs: Jona Geers (Landschapsarchitect), Wouter Goudriaan (architect) en Frank Verhoeven de melkveehouders van CONO Kaasmakers begeleiden bij de nieuwbouw of verbouw van hun stal. Hierbij staat verduurzamen, maar vooral het mooier en beter landschappelijk inpasbaar maken van de stal centraal. Mega Mooi is het motto! Ze worden ondersteunt door de architect van de nieuwe CONO Kaasmakerij: Bastiaan Jongerius. Een nieuwe stap richting een duurzamere melkveehouderij!

De CONO-stal

CONO Kaasmakers, makers van Beemsterkaas, is binnen de melkveehouderij voorloper op gebied van duurzaamheid. In 2002 al stimuleerde zij weidegang en vanaf 2008 werken haar melkveehouders met het Caring Dairy duurzaamheidsprogramma. Nu heeft CONO Kaasmakers een nieuw initiatief: de CONO stal.

Een nieuwe stal bouwen gebeurt één keer per generatie. Daarom moet deze nauw aansluiten bij de kansen voor de boer en bij de kwaliteits- en duurzaamheidsambities van CONO Kaasmakers. In de eerste plaats versterkt de CONO stal het landschap en ziet er mooi uit. De CONO stal combineert zoveel mogelijk functies en ondersteunt de toekomst van het bedrijf. En de CONO stal laat zien wat er gebeurt, zorgt voor maximale transparantie met slimme en mooie ontwerpen en keuzes van materialen. Daarmee is de CONO stal een aanwinst voor het landschap en de directe omgeving van het melkveebedrijf.

Melkveehouders genieten een grote maatschappelijke sympathie. Deze wordt in toenemende mate op de proef gesteld omdat burgers niet houden van het beeld van grote lelijke stallen in het landschap waarin koeien massaal (binnen) worden gehouden. Toch zijn melkveehouders ondernemers die door het beëindigen van de melkquotering mee moeten in de vaart der volkeren en dat betekent soms schaalvergroting. Schaalvergroting hoeft niet te betekenen dat het slechter wordt, nieuwe stallen moeten juist laten zien hoe goed de melkveehouders voor hun koeien zorgen. Passende, mooie architectuur, transparant, open, in het landschap ingepaste stal, gecombineerd met weidegang, is volgens CONO de sleutel als melkveehouderij een toegevoegde waarde te leveren aan de directe omgeving.

Binnen de Nederlandse stallenbouw is al sinds de jaren 90 een vrij eenzijdige focus op het reduceren van ammoniakemissie (milieu), aldus Boerenverstand. Later kwam daar dierenwelzijn bij. Milieutechnisch en diervriendelijk als focus, maar de kloof tussen boer en burger is daardoor alleen maar toegenomen (Megastallen discussie). Dat kan ook anders is onze overtuiging!

 

Het voorbeeld geeft CONO met haar nieuwe kaasmakerij, in werelderfgoed gebied de Beemsterpolder (zie afbeelding). Deze heeft prijs na prijs gewonnen door haar unieke ontwerp en perfecte inpassing in het Beemster landschap. Met de opening op 13 november 2014, door Koningin Maxima, nog vers in het geheugen gaat CONO Kaasmakers nu met de stallen van haar melkveehouders aan de slag!

Lees meer over ons  (De StalMeesters)

De CONO-stal is om trots van te worden en benadrukt de rol van de boer en de koe als beheerders van ons prachtige landschap.

Lees hier het persbericht in De Boerderij.