Direct naar content
< overzicht

Businesscase: Paardenbloem!

Bij de meeste boeren is spreken over kruidenrijk grasland als vloeken in de kerk. Ze zien maar één oplossing en dat is de spuit erin.  Daarnaast resulteert de schaalvergroting in de melkveehouderij vaak in monoteelt van Engelsraaigras. Dit terwijl een ander deel van de maatschappij serieuze problemen heeft met de steeds intensiever wordende veehouderij, en de biodiversiteit in het landschap wil behouden. Biodiversiteit is  gebaat bij kruidenrijkdom, insecten hebben kruiden nodig om te leven en op hun beurt hebben (weide-)vogels insecten nodig.Het probleem bij kruiden is dat er op een gegeven moment ’teveel’ van staat. Opvallend is dat met name ridderzuring en paardenbloemen hier als indicator worden gebruikt. Ooit gold dit zelfde probleem voor klaver. Tegenwoordig is er veel meer kennis van klaver en vergeten we bijna dat klaver ook onder de kruiden valt. Dit biedt kansen voor de ridderzuring en de paardenbloem. Klaver laat het zien: wanneer kruiden goed ingezet worden hebben deze een duidelijke meerwaarde voor het bedrijf.

Hoogste tijd om een businesscase van de Paardenbloem op te stellen. De komende maanden gaat Boerenverstand, met enkele studenten, aan de slag met deze businesscase. Als de paardenbloem wordt gewaardeerd en de spuit in de schuur blijft staan, komen de andere kruiden dan vanzelf?!

Waarom groeien er paardenbloemen in het veld?

Zowel gras als de paardenbloemen hebben calcium nodig om te groeien. Alleen halen de wortels van gras het calcium uit de teeltlaag terwijl de penvorminge wortel van de paardenbloem het calcium uit diepere lagen kan halen. Een bodem met in de teeltlaag een laag calcium en een hoog magnesium gehalte is dus het ideale milieu voor een paardenbloem.

Veel paardenbloemen is dus een teken dat het beschikbare calcium in de teeltlaag laag is en het magnesium-gehalte hoog.

Feitje:

Wist je dat in Rusland de paardenbloem geteeld wordt als duurzame bron voor rubber?! In samenwerking met de veredelaars worden al grote stappen gemaakt.

Wat zijn de gevolgen van overmatige groei van paardenbloemen?

Het lijkt er op dat de gevolgen van paardenbloemen in het grasland meevallen:

  • pas bij 25% aandeel paardenbloem in de droge stof is er sprake van opbrengst derving;
  • VEM en VCOS vergelijkbaar met gras;
  • Ruw Eiwit lager dan gras;
  • Duidelijk hoger kalium en calcium-gehalte (niet onbelangrijk voor melkproductie);
  • Positieve werking op de leverfunctie van de koe.

Hoe kun je hier slim mee omgaan?

Toch vinden veel boeren een overmaat aan paardenbloemen vervelend. Wanneer paardenbloemen toch echt een probleem vormen, is het verstandig hier slim mee om te gaan. De spuit is alleen een oplossing van het gevolg, maar niet van de oorspronkelijke oorzaak.

Als melkveehouder moet je je afvragen waarom iets groeit, zodat de oorzaak aangepakt kan worden!

 

Zoals eerder aangegeven zijn paardenbloemen een indicator dat het calcium gehalte in de teeltlaag (te) laag is. Bekalken is dus een logische eerste stap. Daarnaast is er waarschijnlijk nog veel winst te halen in het management, zoals het tijdstip van maaien.

Jaco Schouten en Manon Linker gaan als afstudeeropdracht deze businesscase uitwerken in opdracht van Boerenverstand en Louis Bolk Instituut. We staan nog aan het begin, dus heeft u nog suggesties laat ze dan horen!