Direct naar content
< overzicht

Boerenverstand ondersteunt #agriactie en zet in op verdubbeling van het aantal boeren

Boerenverstand ondersteunt de #agriactie op 1 oktober en onderschrijft de standpunten. Voedsel produceren gaat via een kringloop van bodem – plant – dier – mest! Waardevolle mest die de akkers vruchtbaar houdt met steeds minder kunstmest. De landbouwsector is een van de weinige sectoren die concreet resultaten boekt op milieu, natuur en klimaat. Een van de weinig sectoren die al sinds de jaren 90 fors investeert in het aanpakken van de stikstofproblematiek. Dit heeft al miljarden gekost. Daartegenover staat de burger: die is alleen maar meer stikstof gaan uitstoten door meer auto te rijden, meer te vliegen en zijn eten steeds verder weg vandaan te halen. En dan zou de Nederlandse veestapel nu moeten halveren? Dat slaat natuurlijk nergens op! De vele kringloopboeren waarmee wij werken, willen best verder verduurzamen en stappen zetten. Echter lijkt op dit moment niets meer goed genoeg. Een klein clubje polariseert het debat en iedereen roept maar wat. Dit zat er aan te komen nu tegenwoordig minder dan 5% van de bevolking nog ooit met zijn handen in de grond en stront heeft gezeten. Tijd voor actie!

In onze ideale wereld zijn juist meer mensen betrokken bij voedselproductie in plaats van minder en eindigen we met deze statement: Boerenverstand wil een verdubbeling van het aantal boeren in plaats van een halvering!

Er is dinsdag een Boerenverstand trekker en wij hebben 250 euro gestort om de actie te ondersteunen, wie volgt?

www.doneeractie.nl/agractie