Direct naar content
< overzicht

Boerenverstand lanceert kringloopcertificaten

Duurzaamheidscertificaten kunnen binnenkort meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat betekent dat Europees geld ingezet kan worden om de landbouw verder te verduurzamen. Boerenverstand gaat in een nieuw bedrijf gesloten kringlopen borgen met een kringloopcertificaat en de voordelen voor certificaathouders verder uitbouwen. Van 18 tot 24 april wordt in 5 provincies het certificaat uitgereikt aan enkele honderden voorlopende melkveehouders binnen het programma “Duurzaam Boer Blijven”.

Belonen voor prestaties
Op de vraag van Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange of een kringloopcertificaat kan meetellen als ‘vergroeningsmaatregel’ in het nieuwe GLB, antwoordde EU landbouwcommissaris Dacian Cioloş positief. Dit betekent dat de vele honderden melkveehouders die nu al actief zijn in studiegroepen van het programma “Duurzaam Boer Blijven” binnenkort beloond kunnen gaan worden voor hun pionierswerk in het sluiten van kringlopen. Komende maand krijgen de deelnemende melkveehouders dan ook een certificaat uitgereikt dat niet alleen een erkenning voor henzelf is, maar ook de kringloopprestaties op hun bedrijf inzichtelijk maakt voor buitenstaanders. Deze transparantie is de eerste stap naar het kunnen belonen van maatschappelijke prestaties zoals een duurzaam bodembeheer, schoon drinkwater, meer biodiversiteit en bovenwettelijke milieu- en klimaatprestaties.

Week van Duurzaam Boer Blijven
Van 18 tot 24 april worden op diverse plekken in het land bijeenkomsten gehouden waarbij het kringloopcertificaat onder de aandacht wordt gebracht en wordt uitgereikt. De volgende bijeenkomsten staan gepland:

  • 18 april – Uitreiking prijs voor de meest Duurzame Boer binnen het project Duurzaam Boer Blijven in Drenthe en lancering van het kringloopcertificaat. De prijs is beschikbaar gesteld door Rabobank Drenthe en wordt uitgereikt door gedeputeerde Munniksma. Drenthe Fijnfabriek in Erica, 19.30
  • 19 april – Debat over certificering van kringlooplandbouw, met ondernemers, bedrijven en beleidsmakers uit Noord Nederland i.s.m. Foodlog Friesland, Drachten
  • 20 april – Dag van het Groene Genieten – Lancering ‘Duurzame Weidezuivel’ met Nudge, Foodlog en Boerenverstand Utrecht West
  • 21 april – Uitreiking kringloopcertificaten in Midden Delfland Zuid Holland
  • 24 april – Uitreiking kringloopcertificaten in Groningen Groningen
  • Eerder dit jaar zijn kringloopcertificaten uitgereikt in de Noordelijke Friese Wouden en later dit jaar zal dit gebeuren in de Gelderse Vallei en Friesland.

Kijk op www.duurzaamboerblijven.nl voor verdere details

Transparantie
Alle uitgereikte certificaten zijn gebaseerd op exacte cijfers die op het betreffende bedrijf gemeten zijn en gecontroleerd in studiegroepen. Vervolgens zijn de cijfers vertaald via een kringloopmodel zodat de ondernemer, maar ook een buitenstaander, kan zien hoe het bedrijf presteert op duurzaamheidsindicatoren. De borging van het certificaat verloopt steekproefsgewijs. Gecertificeerde bedrijven ontvangen een QR code die ze op hun staldeur of op andere plekken kunnen laten zien. De code verwijst naar een website die tekst en uitleg geeft.

Slechts het begin!
Het doel van Boerenverstand is om duurzaamheid concreter en tastbaarder te maken. Het certificaat maakt dan ook de weg vrij om ondernemers te belonen voor hun duurzame inspanningen. Boerenverstand overlegt op dit moment met waterschappen hoe melkveehouders in hun stroomgebied beloond kunnen worden voor ‘bovengemiddeld schoon water’. Overheden onderzoeken de mogelijkheden om efficiënte bedrijven te belonen met ontwikkelruimte in het mestbeleid en bij knellende gebieden, denk aan Natura2000. Maar de toepassingen zijn breder: banken kunnen extra kredietruimte of rentekorting bieden op basis van het certificaat en zuivelondernemingen kunnen duurzaamheidspunten aan het certificaat toekennen, zodat uiteindelijk ook een meerprijs via de melk gerealiseerd kan worden.

Meer informatie?
Uitgebreidere tekst en uitleg via: www.bvboerenverstand.nl