Direct naar content
< overzicht

Boerenverstand is erkend leerbedrijf!

Boerenverstand is erkend Aequor leerbedrijf geworden! Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding;

met theorie alleen kom je er niet. Studenten (meestal van agrarische onderwijsinstellingen) kunnen bij Boerenverstand leren hoe ze data van melkveehouderijbedrijven kunnen verzamelen, analyseren en terugrapporteren aan de melkveehouder. Een bedrijfsvergelijking geeft veel nieuwe inzichten over mogelijke verbeteringen op het bedrijf. Studenten komen op vele bedrijven, leren cijfers interpreteren en te verwerken tot voor iedereen begrijpbare overzichten (grafieken, tabellen, rapporten, etc.).