Direct naar content
< overzicht

Boer en Bunder legt open data bloot

Bekijk hier de flyer!

Boer & Bunder is een app die voor alle 1,9 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland een aantal open datasets toont. Via het filter ‘Boer’ kan je een kijkje nemen bij Boer&Bunder boeren. Dit zijn boeren die hebben aangegeven welke percelen van hen zijn. Zij hebben een eigen Boer&Bunder profiel. Iedere boer kan dit doen! Er wordt van alles verzamelt van percelen ons doel is om die data ook weer terug te krijgen bij de boer.

Naast een aantal kenmerken toont de applicatie per perceel de volgende datasets:

  • Groeimonitor: satellietbeelden afkomstig van de Groenmonitor van Alterra, Wageningen UR kan je per perceel volgen hoe het gewas groeit en wanneer gezaaid of geoogst wordt en of er in de winter een groenbemester staat.
  • Gewasrotatie: Boeren moeten jaarlijks een opgave van hun percelen indienen. Met deze data kan je vanaf 2009 de gewasrotatie bekijken.
  • Grondsoort Van elk perceel kan je zien uit welke grondsoort het bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt in tien verschillende grondsoorten.
  • Hoogte Op basis van de open data uit het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) kan je hoogteverschillen binnen percelen bekijken.
  • Natuur Agrariers ontvangen een vergoeding voor natuurbeheer vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Open data laat zien welke maatregelen zij nemen.

More to follow! Eerder was er al een Flora&Fauna hack-a-ton. Daar hebben we getracht alle data over biodiversiteit en alle data van monitoringssystemen die rondom de boer data verzamelen, ook weer terug naar de boer te krijgen.

Waar dit toe kan leiden? We denken aan een paspoort per boer, want niet alles moet open en bloot op straat. Maar combinaties van data leveren nieuwe inzichten in de combinatie tussen landbouw, natuur en milieu. Deze app kan het verhaal van de boer richting de samenleving versterken!

CHECK het zelf op www.boerenbunder.nl