Direct naar content
< overzicht

Boeren werken aan grasopbrengst in project “Bewust Boeren Gouwe Wiericke’’

Binnen het project Bewust Boeren Gouwe Wiericke zijn een aantal veehouders bezig geweest met het verbeteren van het graslandmanagement op hun bedrijf. Een onderdeel hiervan is het bepalen van de grasopbrengst. De verschillende boeren hebben dit op twee manieren geprobeerd, namelijk door middel van het meten met een drone en met behulp van een grashoogtemeter. Twee melkveehouders die met een grashoogtemeter hebben gewerkt zijn Wim Habben Jansen en Sander Goudriaan.

Wim Habben Jansen heeft tijdens groeiseizoen 2018 wekelijks een farmwalk gedaan. Tijdens deze farmwalk werd door Wim op elk perceel van zijn huiskavel het grasaanbod gemeten. Op deze manier kreeg hij een goed beeld van het actuele grasaanbod op dat moment. Echter had Wim zijn twijfels bij de uitkomsten van de grashoogtemeter, volgens hem week de gemeten hoeveelheid namelijk af van het werkelijke aanbod. Wel gaf Wim aan dat het gemeten grasaanbod bij inscharen minus het grasaanbod bij uitscharen goed overeenkomt met wat de koeien werkelijk hebben opgenomen.

De resultaten van de wekelijkse metingen voerde de veehouder in zijn computer in. Zo kreeg hij overzichtelijk in beeld, wat het grasaanbod per perceel is op de huiskavel. Dit gaf hem een goede handvaten voor bijvoedering. Als Wim constateerde dat het totale grasaanbod op de percelen terugliep, ging hij meer bijvoeren. Wanneer het grasaanbod op liep, deed Wim het tegengestelde. Zo gebruikt hij de grashoogtemeter om de beweiding op zijn bedrijf bij te sturen.

Sander Goudriaan is de andere veehouder die actief bezig is geweest met het gebruik van de grashoogtemeter. Hiermee probeerde de veehouder meer handvatten te krijgen op de beweiding van de melkkoeien. Sander had geen vast moment waarop hij het grasaanbod van alle percelen op zijn huiskavel ging meten. Wel deed hij, voordat de koeien in een perceel werden ingeschaard, het grasaanbod bepalen. Op deze manier kon hij door het oppervlakte wat de koeien kregen aangeboden bepalen en eventueel kon hij hiermee de bijvoeding bijsturen.

Beide veehouders geven aan dat het project hen meer heeft gebracht op het gebied van graslandmanagement. Wim: ‘De grashoogtemeter levert mij veel data op die ik kan gebruiken bij het aansturen van grasplanning. En door de farmwalk kwam ik wekelijks op alle percelen, waardoor ik een goede indruk kreeg in de toestand van het gras op de percelen en ik snel actie kon ondernemen indien nodig’. Sander: ‘Door het meten van het grasaanbod bij in- en uitscharen van de koeien, kreeg ik beter in beeld hoeveel gras de koeien opnamen met weidegang. Voorheen ging dit vooral op basis van aannames, nu werk ik nauwkeuriger.’