Direct naar content
< overzicht

De boer weer aan het roer voor meer rendement uit eigen ruwvoer!

Boerenverstand lanceert eenvoudige rekentool voor rantsoenoptimalisatie.

Het winterseizoen is in volle gang. Gelukkig zijn er dit jaar ondanks de droogte heel wat goede gras- en maiskuilen gewonnen. Dat betekent veel melk uit eigen ruwvoer, zou je zeggen… Helaas zien wij in de praktijk dat, ondanks de goede ruwvoerkwaliteit, te veel (kracht)voer wordt aangekocht en het eigen voer onbenut blijft, zelfs op extensievere bedrijven. Adviesbureau Boerenverstand heeft in oktober verschillende studiebijeenkomsten georganiseerd over het winterrantsoen. Een van de deelnemer was met 13.000 kg melk per ha vrij extensief. De graskuilen van 2019 waren van uitstekende kwaliteit en qua hoeveelheid ruimvoldoende. Toch werd in het rantsoen bijna 6 kg droge stof mais ingerekend, waar notabene ook nog de helft van moest worden aangekocht. Deze mais zorgde voor een tekort aan eiwit in het rantsoen zodat daarnaast weer een soja-raap mengsel bij moest worden gekocht. Kortom bij een kleinere hoeveelheid mais in het rantsoen en meer gras kan worden bespaard op aankoop van mais en krachtvoer. Minder stikstofaankopen betekent ook minder stikstof afvoeren in de vorm van mest. Het mes snijdt hier dus aan 2 kanten en toch werd deze oplossing niet aangedragen door de voeradviseur van het betreffende bedrijf.

Bij Boerenverstand zijn we al langere tijd van mening dat met de juiste tools, melkveehouders hun rantsoen prima zelf kunnen uitrekenen en optimaliseren. Daarom hebben we een eenvoudige rekentool ontwikkeld waarmee elke melkveehouder zelf de grote lijnen van het rantsoen kan uitzetten.In het kader van de kringlooplandbouw en de stikstofcrisis is het op dit moment van een nog groter belang om aan de slag te gaan met een stikstofarm-rantsoen, immers: wat er aan stikstof niet in gaat, komt er ook niet uit!De rekentool is beschikbaar via www.mijnrantsoenwijzer.nl. De gebruiker maakt een account aan en kan meteen aan de slag. De eerste stap is het invoeren van de eigen ruwvoeders. Vervolgens kan een koegroep worden aangemaakt waarvoor de berekening bedoeld is. De derde stap is het berekenen van een rantsoen. Het werkt als een eenvoudig telraam waarbij altijd eerst het eigen ruwvoer moet wordt ingevuld. Door het variëren in hoeveelheden en soorten eigen gras en mais kan soms een rantsoen al in balans worden gebracht. Vervolgens wordt inzichtelijk of het rantsoen verder gecorrigeerd moet worden met eiwit of energie uit krachtvoer en/of bijproducten. De tool werkt met de belangrijkste gangbare kengetallen als VEM, Ruw eiwit, DVE, OEB en RC. In tegenstelling tot de rekenprogramma’s van veel commerciële firma’s die werken met eigen kengetallen wil de rantsoenwijzer het juist eenvoudiger maken voor de boer en de vergelijking tussen bedrijven en rantsoenen gemakkelijker maken.

 

De ontwikkeling van de tool is aangejaagd door de Provincie Gelderland als innovatiemotor in combinatie met gelden vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.