Direct naar content
< overzicht

Bodem conditie score, praktijkmiddag

Met deelnemers van het praktijknetwerk zijn we de grond ingedoken. Van verschillende grasland percelen en 1 maisperceel zijn structuur, beworteling, bodemleven (aantal wormen)  en kleur bepaald. Met behulp van www.mijnbodemconditie.nl zijn de scores voor de percelen bepaald.Ondanks dat de scores vrij aardig zijn, variërend van goed tot zeer goed, zijn er voldoende aanknopingspunten voor verbetering:

  • ontwatering
  • storende lagen opheffen
  • vruchtwisseling
  • organische stof gehalte verbeteren middels dynamisch bemesten en inzet van dikke fractie of compost.

Op basis van deze visuele analyse kan gericht aan bodemverbetering worden gewerkt om meer melk van eigen grond te produceren!

Reactie van een van de deelnemers;

“Het kost even wat tijd maar het geeft een heel andere kijk op hoe je je grondbewerkingen uitvoert en waar je welk gewas teelt.”

Met andere woorden altijd een schep en prikstok mee op de trekker om je percelen te beoordelen en niet afgaan op enkel de chemische bodemanalyse.