Direct naar content
< overzicht

Bodem Anders! Ontmoeting tussen Boeren en Burgers

Als boer wil je rendabel kunnen blijven telen op een goede bodem. Bodem(vruchtbaarheid) verbeteren is niet eenvoudig en vraagt om kostbare investeringen.

Ondertussen wil de maatschappij geen mestoverschot, willen dorpen geen mestgeur in hun buurt, willen natuurorganisaties biodiversiteit, en willen waterschappen schoon drinkwater…..

Hoe kunnen we elkaar hierin vinden?

Bodem Anders! komt voort uit de Voedsel Anders beweging en is een samenwerking van vele partijen. Bodem Anders! wordt georganiseerd in het kader van het internationaal door de FAO uitgeroepen Jaar van de Bodem.

met:

Donderdag 19 maart, omgeving Biezemortel, i.s.m. Stichting Duinboeren

Velddag
Excursies langs innovatieve bodem boeren en van Iersel compost

Donderdag 19 maart, Brabanthallen

Filmavond
Vertoning film “Bodemboeren” met reflectie door o.a. John D. Liu (o.v.b.)

Vrijdag 20 maart, Brabanthallen, Den Bosch

Workshops, lezingen, dialoog
met o.a. Hans Huijbers (ZLTO), John D. Liu (Het Groene Goud), Wim van der Putten (NIOO/WUR), Volkert Engelsman (IFOAM) als sprekers en workshops verzorgd door o.a. Land&Co, Toekomstboeren, Louis Bolk Instituut, PPO, en vele anderen.

onderwerpen:

  • bodemvruchtbaarheid
  • jonge ondernemers
  • bodem en gezondheid
  • kringlooplandbouw
  • toegang tot grond
  • bodem en biomassa

aanmelden en meer informatie: www.voedselanders.nl