Direct naar content
< overzicht

"Blijvend grasland beste bodemverbeteraar"

Blijvend grasland is de beste bodemverbeteraar, het kan niet vaak genoeg herhaald worden! Vandaar het tweede artikel voor MelkveeMagazine dieper op de bodem in gaat. Nick van Eekeren, van Louis Bolk Instituut, legt uit hoe de bodem als vliegwiel fungeert voor de bedrijfskringloop. Nick maakt het onderscheid tussen een grote kringloop bestaande uit mest, bodem, voer en melk/vlees en de kleine kringloop van bodemleven, gewas en beworteling.

Kringlooplandbouw is al relatief nieuw voor de meeste melkveehouders, laat staan het onderscheid tussen een grote en een kleine kringloop. Het belangrijkste is het besef dat de bodem het belangrijkste onderdeel is van een melkveebedrijf en dat het hier echt een gebrek aan kennis is ontstaan.

Boerenverstand is al een geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de Bodem Conditie Score (BSC) in samenwerking met de leersteelgroep Bodemgeografie & landschap van de Wageningen Universiteit. De BCS stelt de boer in staat om met een simpele schop in de grond (meer heb je niet nodig) de conditie van de bodem te scoren. Dat scoren is helaas iets moeilijker, vergelijk het met de conditie scoren van koeien. Dit vergt enige training en nieuwe kennis: een verrijking van het boerenverstand!