Direct naar content
< overzicht

Bijeenkomst: meer melk met minder kosten

Op maandagavond 29 juni (aanstaande maandag) van 19:30 tot 22:00 organiseren we in zaal Meursinge te Westerbork een avond over de kostprijs. De avonden zal worden voorgezeten door Arend Steenbergen, provinciaal bestuurder van LTO Noord in Drenthe.

Sprekers zijn:
– Henk Brink, voorzitter van het provinciaal bestuur LTO Noord in Drenthe
– Frank Verhoeven, ETC/Boerenverstand (klik hier voor de presentatie)
– Rudi Hooch Antink, melkveehouder uit Koekange en deelnemer van Caring Dairy
– Goaitske Iepema van Projecten LTO Noord.

Met het verdwijnen van het melkquotum zal de melkprijs onvoorspelbare kanten op gaan. Een voorproefje hebben we afgelopen winter mogen ervaren. Het is daarom voor melkveehouders ontzettend belangrijk om enerzijds de kosten beheersbaar en laag te houden en anderzijds voldoende buffers in te bouwen om toekomstige prijsschommelingen te kunnen overbruggen. Dat milieu, klimaat, natuur, landschap en dierenwelzijn niet meer van de agenda zullen verdwijnen in het dichtbevolkte Nederland mag ook duidelijk zijn. Een somber verhaal? Nee hoor! Er zijn voldoende kansen om boer te blijven! Het allerbelangrijkste is een eigen koers te varen en je niet gek te laten maken door de waan van de dag.

Ons nieuw project “Duurzaam boer blijven in Drenthe” (2009-2013) gaat verder werken aan de kostenkant: meer uit minder! De kringloopaanpak blijkt namelijk succesvol: minder krachtvoer, minder kunstmest en door een hogere benutting van het eigen voer, een verbeterde bodemvruchtbaarheid en mestkwaliteit en met andere rantsoenen toch de melkproductie behouden. Maar we kijken in het project ook naar de opbrengsten. Want misschien kan er een extra beloning uit de markt komen voor de bedrijven die het beter dan gemiddeld doen? Of zijn er nieuwe inkomstbronnen te vinden die mooi aansluiten bij het melkveebedrijf.

Genoeg redenen om met u van gedachten te wisselen over de vraag “hoe duurzaam boer te blijven in Drenthe?” Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door LTO Noord i.s.m. het team van het project Duurzaam boer blijven in Drenthe.