Direct naar content
< overzicht

Bezoek ons op het KringloopPlein tijdens de BioVak!

Tijdens de biovak (vakbeurs voor de duurzame en biologische landbouw 23 en 24 januari) staat Boerenverstand samen met de stichting MEI Groningen en andere ondernemers op stand DE.265. Kom langst om u te laten informeren en inspireren over de kringlooplandbouw, studiegroepen, lezingen en over de nieuwste ontwikkelingen betreft het kringloopcertificaat.

Kringloopdenken is belangrijk om succesvol te zijn in de toekomst, ook in de landbouw. De landbouw vaart op eindige grondstoffen als olie en fosfaat. De mineralenstroom goed in de gaten houden en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen is dus cruciaal.

Verschillende partijen zijn bezig met duurzame landbouw. Zo doen akkerbouwers proeven met het beter gebruik van mineralen uit de bodem, zijn er luchtwassers om ammoniak (stikstof) te vangen uit de lucht en voeren boeren koeien minder krachtvoer en eiwitarmer ruwvoer. Ook wordt er op het gebied van stallenbouw nagedacht over duurzaamheid: zowel over (her)gebruik van bouwmateriaal als over de inrichting van stallen en mestopslag.

Op het kringloopplein is te zien hoe één en ander samenhangt. “Je krijgt daar een idee welke mogelijkheden er zijn om te komen tot kringlooplandbouw”, zegt Michiel Bus van adviesbureau Avestura, uitdenker van het kringloopplein dat in opdracht van de provincie Overijssel wordt opgezet. “De overheid heeft doelstellingen, boeren runnen een bedrijf en daartussen zitten allerlei bedrijven en adviseurs die invloed uitoefenen. We willen op het plein laten zien hoe ze samen ketens vormen, bijvoorbeeld op het gebied van ammoniak.”

Daartoe wordt het spel Ketenology gespeeld. “Daarbij krijgen partijen inzicht in elkaars positie en daarmee meer begrip voor elkaar. Samenwerking is het streven, want alleen door ketenaanpak kun je doelen bereiken. Je hebt een integrale aanpak nodig.” Op de BioVak zal het spel vooral als voorbeeld dienen. Standhouders, andere genodigden en betrokken bezoekers zijn welkom om mee te doen.

Naast Boerenverstand doen verschillende voorlopers in het kringloopdenken op het plein hun verhaal. Zoals BioWad, de vereniging van biologische boeren van de Noordelijke kleigronden, het Louis Bolk Instituut, de Proeftuin Natura 2000 en ForFarmers. Wat deze partijen gemeen hebben is dat ze niet stofjes denken maar in een systeem. Het Kringloopplein wil helpen het kringloopdenken binnen de sector maar ook binnen de maatschappij geaccepteerd te krijgen.