Direct naar content
< overzicht

Ben Barkema - Lelystad

Barkema heeft voorheen bij SBB gewerkt en is een natuurboer. De natuur gaat hem aan het hart. Hij is onder meer bezig met fokkerij: richting blaarkoppen door het inkruisen en door zuivere blaarkoppen aan te kopen. Hij wil het economische en ecologische combineren.

“Succes met systematische gebruikskruising” (artikel uitt de Nederlandse Koekrant, februari 2008)

Ben Barkema houdt slechts een deel van de veestapel zuiver Holstein. Deze koeien produceren dan de kruislingen (F1’s) met blaarkopstieren. De lichting kruislingen uit 1998 is voor 71% nog aanwezig op 1 januari 2006, tegen slechts 50% van de zuivere Holsteins uit 1999. De 12 aovergebleven kruislingen haalden een levensproductie van meer dan 40.000 kg melk met 3,51% eiwit. De kruislingen hadden ook 2 à 3 zo weinig problemen met klauwen, vruchtbaarheid, uierontsteking en afkalven. Het rendement per kg melk was bij de kruislingen 3,5 cent hoger dan bij de zuivere dieren.

Om kruislingen te krijgen moeten er van beide rassen zuivere dieren zijn, dus er zijn ook enige zuivere blaarkoppen aanwezig. Hier wordt dus eigen verantwoordelijkheid genomen in plaats van dat aan de KI over te laten. Uit de kruislingen worden geen koekalveren aangehouden, ze worden drachtig van Belgisch Blauwe stieren of mogen voor draagmoeder spelen voor embryo’s van Holstein-toppers. Dan kan ook weer met de vlot drachtig wordende kruislingen.

Enkele uitspraken van Ben Barkema:
“Met het FH-ras hebben de fokkers daarvan goud in handen, dat het waard maakt voor dit ras veel meer publiciteit te zoeken dan thans het geval is. Iedere beroemde Holsteinkoe of Holsteinstier heeft een Fries-Hollandse voorvader.”

“Er ligt in de fokkerij veel te veel nadruk op het eraan willen verdiene. Een fokbedrijf komt pas in aanmerking voor het leveren van fokmateriaal als het bewezen heeft met de inzet van eigengefokte stieren, een zeer goed niveau te kunnen onderhouden.”

“De sturing en verantwoording voor de fokkerij moet door de inzet van in het eigen bedrijf gefokte stieren, bij de fokker worden gelegd en niet overgelaten aan een PWF-systeem (Proefstier Wachtstier Fokstier, webmaster) in handen van de k.i. en daarmee van de handel.”