Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsprofiel: Peter Venner

‘ Zo’n 40-50 jaar geleden had men veel meer kennis van de bodem, het is zaak deze basiskennis weer terug bij de boeren te brengen.’ Bedrijfsoppervlakte: 30 ha en 10 ha natuurgrond
Melkvee: 60 stuks
Productie: 10.000 liter/koe
Locatie: Beaxem

In 2010 heeft Peter een nieuwe stal gebouwd met melkrobot. Behalve het melkveebedrijf hebben Peter en zijn vrouw sinds 2006 een zorgtak. Hier worden moeilijk opvoedbare jongeren opgevangen. Het melkveebedrijf en de zorg worden gecombineerd, door bijvoorbeeld met enkele jongeren het land in te gaan voor kleine doe-projectjes, zoals snoeien.

Kringloop studiegroep
Peter heeft in januari 2014 voor het eerst deelgenomen aan de studiegroep. Door het project heeft hij meer inzicht gekregen in de mineralen stromen en evenwichtsbemesting. Een eerste stap naar bewustwording is gezet, maar om echt inzicht te krijgen moet je volgens Peter zelf gaan tellen met de cijfers.

Wat heb je binnen het project geleerd?
Het is Peter bij de workshops opgevallen dat de grond die hij geruild heeft met akkerbouwers veel meer mineralen bevatten dan zijn eigen grond. Daarnaast merkt hij op dat het belangrijk is om precies te kunnen meten wat er van je eigen land komt. Wanneer die gegevens bekend zijn kan de kringloopwijzer veel nauwkeuriger worden ingevuld.

Waar is nog winst te boeken?
De bodem blijft erg belangrijk, ondanks dat de meeste melkveehouders hier weinig kaas van hebben gegeten. Zo’n 40-50 jaar geleden had men veel meer kennis van de bodem, het is zaak deze basiskennis weer terug bij de boeren te brengen. Daarnaast is het belangrijk goed te weten wat je voert en wat er van je land komt.