Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsportret: Thieu Bongers

Naar aanleiding van de studiegroep heeft hij zijn rantsoen aangepast. Iets meer hooi en iets minder lang weiden. “Het blijft een kwestie van een aantal jaren ervaring en vooral het zelf doen!”Bedrijfsoppervlakte: 37 ha grasland, 13 ha maïs en 20 ha natuurgrasland
Melkvee: 115
Melk/koe: 9200 Kg

De koe families van alle dieren zijn bekend, de oudste familie is al vanaf 1932 op het bedrijf aanwezig. Thieu richt zich op robuuste roodbonte dieren, het is dan ook geen wonder dat hij goed scoort op levensduur. De dieren worden geweid en waar nodig zijn de kavels verbeterd met peilgestuurde drainage. Het grondwater wordt hierdoor langer vastgehouden.

Drie jaar geleden heeft Thieu een nieuwe stal gebouwd, uitgerust met emissie arme vloeren en twee melkrobots. Nu blijft er meer tijd over voor andere zaken, zo is Thieu actief in de gemeenteraad en in het waterschapsbestuur.

Kringloop studiegroepen
Thieu heeft er ondertussen al twee kringloopcursussen onder begeleiding van DMS op zitten (2010 en 2013). In 2010 begon hij in te zien hoe hij ervoor stond in vergelijking met de andere boeren. “In deze cursus kun je veel van elkaar leren, iedereen doet weer wat anders.”

Tijdens de workshop Rantsoenwijzer hebben de deelnemers mest gezeefd en gerekend aan de voer efficiëntie. Volgens Thieu zorgde dit voor veel bewustwording. Doormiddel van mestzeven is de vertering makkelijk inzichtelijk te maken: goede mest stinkt niet. Tijdens de rantsoen workshop is direct naar de kuil gekeken, in plaats van ingewikkelde berekeningen te maken met een laptop, kijken hoe het voer er echt uitziet.

“ De meeste koeienboeren zijn gericht op de koeien en vergeten het land”, aldus Thieu. Vandaar dat in de studiegroepen aandacht werd besteed aan de BodemConditieScore. Verschillende onderwerpen zoals regenwormen, wortelontwikkeling en bijvoorbeeld de belasting van zware machines op de bodem werden besproken. Opnieuw een hele interessante middag die zorgde voor veel bewustwording.

Wat heb je binnen het project geleerd?
Om de dieren gezond te houden is het volgens Thieu belangrijk te sturen op het ureumgehalte. De balans tussen vet en eiwit, en droge stof en structuur is erg belangrijk. Na de workshop is Thieu dan ook direct begonnen met het voeren van hooi en koolzaadstro om meer structuur te bieden in het rantsoen.

Waar is nog winst te boeken?
Thieu gaat altijd voor verbeteringen op zijn bedrijf. Hij kan naar eigen zeggen nog meer halen uit het gras op zijn eigen bedrijf. Doormiddel van stripweidegang kan hij meer opbrengst halen van zijn eigen grasland en naar verwachting 25 koeien meer melken. Maar het moet wel praktisch uitvoerbaar blijven!