Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsportret Mieke en Bert Vergeer

Een koe die 25L melk per keer geeft, daar kan Bert van genieten. Het streven is 100.000L per koe op een duurzame en diervriendelijke manier. Bert wil dan ook graag de gemiddelde leeftijd van zijn veestapel verder verhogen.

Bedrijfsoppervlakte: 37ha
Melkvee: 67
Jongvee: 35
100.000L koeien: 18

In 1984 kwam Bert van school. Zijn vader molk samen met een medewerker toen nog ruim 100 stuks melkvee op het pachtbedrijf van 27 hectare. In 1993 maakte Berts vader plaats voor zijn vrouw Mieke. Samen ontwikkelden ze het bedrijf, bouwde ze twee nieuwe stallen en kochten ze de grond en het melkquotum van de verpachter over.

Zelfvoorzienend

De Nederlandse melkveesector staat op het moment in het teken van groei. Bert en Mieke doen hier niet aan mee, maar gaan voor een duurzaam en gesloten systeem dat ze zonder externe arbeid kunnen rondzetten.

Zelfvoorzienend zijn in ruwvoer en geen of zo min mogelijk mest afvoeren, dat is het doel van de familie Vergeer. Op de 37ha grasland verbouwt Bert zijn ruwvoer en brengt hij zijn mest. Daarmee sluiten ze de kringloop zo goed mogelijk en brengen ze het bedrijf in balans. Doordat ze ook hooi produceren hebben ze de mogelijkheid om te sturen in het rantsoen. Zodra het mogelijk is staan de koeien van de familie Vergeer in de wei.

Kracht van de koe

“We gaan uit van kracht van de koe zelf”, zegt Bert. “We gebruiken daarom zo min mogelijk medicijnen en ontsmettingsmiddelen. Deze middelen doden alle bacteriën, ook de goede en dat willen we niet.” Hij gelooft in het biologisch evenwicht van zijn koeien.

De oudste koefamilies op het bedrijf van de familie Vergeer zijn nog van opa overgebleven. Bert gelooft er in dat bepaalde koefamilies passen bij bepaald systeem en regio. Sommige koeien doen het nu eenmaal beter in een bepaalde regio dan andere, ook al is dit met de nieuwste genetische snufjes en genomics niet te verklaren. Juist een stier van Theo Spruit (boer in de regio) doet het bij Bert op zijn bedrijf goed.

Rol van Kringlooplandbouw op het bedrijf

Vroeger teelden Bert en Mieke mais op het bedrijf, nu zijn ze helemaal overgegaan naar gras en krachtvoer. Dit past beter bij het bedrijf en de locatie. Zijn de koeien dun op de mest, dan geven ze hooi. Dit werkt net als een medicijn, aldus Mieke Vergeer. De uitdaging zit erin om goed hooi te produceren.

Daarnaast voeren ze fosforarm. Ook al heeft dit helaas afgelopen jaar niet geleid tot BEX winst. Toch blijft het zo dat als je minder aanvoert  je ook minder  hoeft af te voeren en dat is winst. Om verder te kunnen sturen hebben ze een silo soja, pulp en maismeel.

Natuur en weidevogels

Mieke en Bert hebben geen natuurland meer, maar wel doen ze nog aan weidevogelbeheer. Ook minder en of anders bemesten kan goed zijn voor de biodiversiteit, aldus Mieke. Dit zorgt voor gras met meer structuur.

Mieke is naast boerin ook actief betrokken bij het gebiedscollectief  Rijn & Gouwe Wiericke. “De invoering van gebiedscollectieven is een goede ontwikkeling, maar wel met de kanttekening dat het nu voor gangbare bedrijven soms lastiger kan zijn om aan weidevogelbeheer en zwaar beheer te doen.” De pakketten worden toebedeeld aan regio’s die in het verleden al succes hebben gehad met bijvoorbeeld weidevogelbeheer. Dat blijkt vaak samen te gaan met aangepast bedrijfsmanagement. Door de selectie van kansrijke en minder kansrijke gebieden is een splitsing qua mogelijkheden voor beheer ontstaan.

Voor de komende periode heeft het collectief Rijn & Gouwe Wiericke Gouwe de focus op mozaïekbeheer gelegd. Hiermee staat het beheer weer vast voor de komende jaren, al is er met de invoering van de nieuwe regels wel meer flexibiliteit om met beheer te schuiven.

Toekomst visie

In Nederland willen we altijd maar door, meer en groter. In de afgelopen jaren hebben Mieke en Bert een paar keer vrijwilligerswerk in Afrika gedaan. Daar zie je een heel ander beeld, ondanks dat het daar misschien niet altijd beter is, zie je dat de mensen vaak wel tevreden zijn met wat ze hebben. De enorme handelsgeest die de Nederlanders hebben is daar minder zichtbaar, maar de mensen lijken relaxt en gelukkig. Dat zet je aan het denken hoe het ook kan, aldus Mieke.

De ambitie van de familie Vergeer is het behouden van een levensvatbaar op de toekomst gericht bedrijf, zonder groei. In de fokkerij richt Bert zich op levensduur. Zijn streven is een gemiddelde leeftijd van 6 jaar op zijn bedrijf. Verder zijn Bert en Mieke aan het sparen voor een melkrobot, die in de toekomst arbeidsverlichting en iets meer vrijheid zal geven.