Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsportret: Jan Anne Roetman

Samen met zijn ouders runt Jan Anne melkveebedrijf Veneriete Holsteins op het Kampereiland. Sinds 3 seizoenen is Jan Anne actief bezig met de Kringloopwijzer en sinds afgelopen jaar is hij BoerenCoach voor Boerenverstand. Op deze manier is hij actief betrokken bij de kringloopwijzer en activiteiten die rondom dit thema in de regio worden georganiseerd. Bedrijfsoppervlakte: 45 ha, waarvan 25 ha huiskavel, 7 ha mais en 10 ha natuurbeheer
Melkvee: 70
Melk/koe: 10 000 kg 4.41% vet 3.55% eiwit

“Wat je doet, moet je zo goed mogelijk doen”, is het motto van Jan Anne. Schaalvergroting is daardoor niet een doel op zich, maar een mogelijke vorm van optimaliseren. Hij streeft naar een balans tussen het vee, voerproductie en beweiding. Wij hopen in de toekomst te kunnen ontwikkelen en in balans te blijven. Wat het bedrijf bijzonder maakt is dat ze erg actief zijn in de fokkerij. Hierdoor hebben ze relatief veel jongvee op het bedrijf.

Kringloopwijzer
De Kringloopwijzer geeft bij Jan Anne een beetje een vertekend beeld, dit komt door het relatief hoge aantal stuks jongvee (13 stuks jongvee per 10 stuks melkvee). “Toch kun je uit de Kringloopwijzer veel leren”, aldus Jan Anne. Zowel om de basis goed te krijgen, als om de puntjes op de i te zetten.

Na 3 seizoenen studiegroepen heeft Jan Anne veel geleerd en inzicht kregen gaan welke knoppen je kunt draaien. Samen overleggen, binnen de studiegroep en met familie, maakt het proces extra leerzaam. Hij adviseert dan ook altijd met studiegroepen mee te doen, om vakkennis te verbeteren en te leren.

Kansen
De Kringloopwijzer is een belangrijk instrument voor bewustwording en om inzicht te krijgen in de punten waarop je invloed hebt. Daarnaast ziet Jan Anne nog kansen voor de Kringloopwijzer, bij het inzichtelijk maken van ammoniakemissie en de daaraan gebonden vergunningverlening.

Specialisme
“Voeren is leuk”, zegt Jan Anne. De Rantsoenwijzer maakt voeren praktisch en de boer zelfstandig. In plaats van dit achter de computer te bepalen en op het advies van de voerfabrieken af te gaan. Jan Anne is actief op het gebied van biodiversiteit, landbouwgrond met beheerovereenkomst, maar ook met wisselteelt in samenwerking met buurman akkerbouwer en grasland dat niet zomaar op zijn kop wordt gezet. Daarnaast is hij fanatiek met de fokkerij, toch is het uiteindelijk wel de melkproductie die voor de continuïteit moet zorgen.

Toekomst visie
Het belangrijkste volgens Jan Anne: “ vakmanschap 2.0”. Door de grote hoeveelheid automatisering, zien veel boeren door de bomen het bos niet meer. Ook op de HAS en de MAS wordt het ‘ouderwetse’ vakmanschap wel eens uit het oog verloren. Terwijl juist jonge melkveehouders zich zouden moeten realiseren dat je niet alles vanachter een computer kunt regelen, aldus Jan Anne.

“Keep it simple”