Direct naar content
< overzicht

Bedrijfsportret: boerencoach Martijn Riezebosch

Martijn Riezebosch heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf in Mastenbroek en samen hebben zij twee kinderen. Afgelopen jaar is Martijn BoerenCoach geworden voor Boerenverstand. Martijn ziet zichzelf als een schakel tussen Boerenverstand en het gebied, omdat hij weet wat er speelt in de omgeving.

Bedrijfsoppervlakte: 51 ha, waarop enkel gras wordt verbouwt
Melkvee: 120 melkkoeien en 70 stuks jongvee
Melk/koe: 9.000

Van de 51 hectare grond die in gebruik is, is 40 hectare huiskavel en wordt er een veldkavel van 11 hectare gepacht. De werkzaamheden tussen de koeien en op het land voert Martijn in eigen beheer uit. Hierbij krijgt hij hulp van zijn vader, die elke dag nog op het bedrijf te vinden is, en zijn broer die graag mee helpt met landwerk. Martijns vrouw doet de bedrijfsadministratie.

De speerpunten op het bedrijf zijn efficiënt werken en een fatsoenlijk inkomen verdienen. Sinds vijf jaar worden de koeien gemolken met twee melkrobots. Martijn wil het werk gemakkelijk kunnen rondzetten en geen slaaf worden van het eigen bedrijf. Daarnaast doet Martijn ook nog graag iets naast het melkveebedrijf.  Zo heeft hij een hobby als vrachtwagenchauffeur en helpt Martijn mee met bergingswerk indien er ongelukken gebeuren op de snelweg in de buurt.

Martijn houdt met het graslandbeheer rekening met de weidevogels. “Als we met z’n alle niks aan weidevogelbeheer doen, dan zijn we alle vogels snel kwijt”. De nesten van weidevogels worden gemerkt door vrijwilligers en zij houden het aantal nesten jaarlijks bij. Het aantal weidevogels op het bedrijf blijft nu redelijk constant. Voor de eerste snee dit jaar werden er op het bedrijf 19 nesten gevonden en gemerkt zodat er omheen gemaaid wordt.

Kringloopwijzer
Op het bedrijf wordt er sinds vijf jaar meegedaan met de BEX en sinds drie jaar met de kringloopwijzer. Martijn vindt de kringloopwijzer een goed systeem voor de bewustwording van melkveehouders. Maar vindt het niet voor alle bedrijven een goed werkend systeem. “Met dit type grond is de kringloopwijzer niet toepasbaar en hierdoor is de stimulans weg om op fosfaat te sturen”. In de bodem zit veel organische stof waardoor hij in de graskuilen veel eiwit heeft. Dit eiwit kan hij moeilijk efficiënt benutten waardoor er sprake is van een stikstof nadeel en hierdoor mest moet afvoeren puur op basis van stikstof. Het fosfaatvoordeel op het bedrijf is hierdoor niet te benutten. Martijn hoopt in de toekomst kunstmest te mogen inruilen voor stikstof uit eigen drijfmest.

Specialisme
De bedrijfsvoering van Martijn richt zich op efficiënt werken. Martijn noemt zich geen koeien- of machineboer, wel is hij technisch aangelegd en kan hij storingen van de melkrobot zelf oplossen en doet hij onderhoud van zijn machines in eigen beheer. “Een klein specialisme werkt niet, de kracht van boeren is specialist zijn over een breed gebied”.

Toekomst visie
In de toekomst wil Martijn de omvang van het bedrijf niet verder uitbreiden, wel wil Martijn het bedrijf verder optimaliseren. “Het bedrijf moet ook overdraagbaar blijven voor een toekomstige generatie”. De melkproductie per koe wil Martijn gaan verhogen, minder jongvee aanhouden en de levensduur verlengen. De huisvesting van het jongvee wil hij in de toekomst ververnieuwen en voor de droge koeien een potstal bouwen. Martijn ziet vooral kansen in een potstal omdat stromest makkelijker af te zetten is dan drijfmest. Op het land wil hij de komende jaren percelen gaan vernieuwen om zo de afwatering te verbeteren. De grondsoort is klei op veen en hierdoor is het land wat ongelijk.