Direct naar content
< overzicht

Oplossingen voor Minister de Jager

Minister De Jager (Financiën, CDA) geeft aan dat landbouwsubsidies lager kunnen, vooral de directe inkomenssteun aan boeren. Hij vind dat meer geld naar kennis en innovatie een goede stap is om de Europese economie weer toekomstwaardig en ondernemend te maken. Investeringen die meer opleveren dan ongerichte inkomenssteun. Hij zegt: “Boeren zijn ondernemers, dus moeten ze net als bedrijven hun eigen broek op kunnen houden. Uiteindelijk zullen boeren moeten concurreren op innovatie en kwaliteit, daarom willen we daarin substantieel meer investeren.”

Vanzelfsprekend sluit Boerenverstand zich aan bij deze uitspraken. We zeggen wel eens “maak chocola van het GLB” ofwel zet in op (product)innovatie, want uiteindelijk zal er aantoonbaar meerwaarde gecreeerd moeten worden op het boerenbedrijf richting de samenleving en in de keten. Directe en ongerichte inkomenssteun houdt de BV Boeren Nederland in elk geval niet scherp of toekomstgericht. Het GLB geld kan veel slimmer ingezet worden om de transitie naar een schonere en zuinigere landbouwsector te versnellen zodat deze toonaangevend in de wereld blijft.

Zo willen wij met BVBoerenverstand een belangrijk deel van het GLB geld gebruiken om lagere milieuoverschotten te belonen, zodat innovatie sneller op gang komt en een aantal maatschappelijke problemen (bodem, water, luchtkwaliteit, klimaat etc.) binnen de landbouw snel opgelost worden. Een onafhankelijk geborgd certificaat kan de overheidskosten (controle en handhaving) aanzienlijk terugbrengen. Door die besparingen kan de overheid de eerste jaren de kosten voor certificering vergoeden en geld vrijmaken voor het belonen van bovenwettelijke prestaties.

Het Certificaat van BVBoerenverstand kan De Jager overheidskosten besparen, innovatie stimuleren, (EU) problemen versneld oplossen en de inzet van maatschappelijke geld beter verantwoorden!