Direct naar content
< overzicht

Andre Mulder

Brown Swiss, 250.000 kg melk, lage kosten, biologisch met de helft van gemiddeld quotum,
huisverkoop? en bewust niet groeit en zegt dat je daar heel goed van kunt
rond komen.