Direct naar content
< overzicht

Afschaffing melkquota: bevrijdingsdag?!

Woensdag 1 april ben ik diverse keren gevraagd naar mijn mening over de afschaffing van het melkquotum. Op Radio 3FM (luister het hier terug) en voor het NOSop3 journaal van 22:35h (bekijk het hier terug).Zoals jonge boeren veelal zeggen biedt de afschaffing veel kansen, de melkveehouderij zal concurrerender gaan werken. Maar dit heeft als gevolg dat de verschillen tussen goede en slechte tijden extremer zullen worden. De “buffer van het melkquotum” valt weg en daarom wordt het nog belangrijker een lage kostprijs en voldoende buffer op je bankrekening te hebben.

Van de andere kant maken de wat oudere melkveehouders zich zorgen. Het quotum is niet voor niks ingevoerd. Na de oorlog nam de melkproductie enorm toe, waardoor boterbergen en melkplassen ontstonden. Het quotum werd ingevoerd om de markt te beschermen en het inkomen van de boer veilig te stellen. Dat is behoorlijk goed gelukt. Nu het melkquotum afgeschaft is bestaat de kans dat (op termijn) de melkprijs inzakt. Als langdurig lage melkprijzen samengaan met hoge voerprijzen is er geen vangnet meer om dit te overbruggen. Goed vakmanschap en voldoende spaargeld, worden nog belangrijker voor melkveehouders.

Hoewel China op dit moment zorgt voor een grotere vraag naar Nederlandse zuivelproducten is het onzeker hoe lang het duurt voordat China zelf op grote schaal zuivel gaat produceren. Daarnaast produceren we de melk in Nederland, dus zal het altijd belangrijk blijven om voldoende maatschappelijk draagvlak te houden met weidegang, investeren in dierwelzijn en meer biodiversiteit.

We hebben in Nederland een hele mooie zuivelsector opgebouwd. Die moeten we koesteren en niet zomaar kwijtraken. Maar de innovatiekracht van de sector kennende, moet dat zeker gaan lukken!