Direct naar content
< overzicht

Achtergronden over de kringloopaanpak

Boer blijven in Nederland valt niet mee. In een tijd van kredietcrisissen en onvoorspelbare melkprijzen is de eenzijdige focus op schaalvergroting misschien niet de slimste route, maar is kostenbeheersing, vakmanschap en ondernemersschap het allerbelangrijkste. Op de website duurzaam boer blijven heb ik de afgelopen weken hard gewerkt om zoveel mogelijk achtergronden, tips, inspiratie en doorverwijzingen te verzamelen hoe duurzaam boer te blijven. Samen met alle betrokken veehouders wordt gewerkt aan een top 50 kostprijsbesparende maatregelen die op deze website zal verschijnen. Hiermee hopen we ook een bijdrage te leveren aan de economische zware tijden in de melkveehouderij. Tips? meldt ze hier alvast!