Direct naar content
< overzicht

A. J. Benedictus

Is bezig met de bodem/ compost + alternatieve veevoeding + homeopathische geneesmiddelen (gaat dus richting PMOV).
Hij wil niet omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering omdat hij chemische als laatste redmiddel achter de hand wil houden. Uiteindelijk vindt hij zijn opbrengst hij toch het belangrijkste.
Het is een gemengd bedrijf: melkveehouderij (hoofdtak) + akkerbouw,