Direct naar content
< overzicht

28 september: Slotmanifestatie 10 jaar kringloop aanpak in Drenthe

Wat levert 10 jaar investering in de kringloop aanpak ons op? Het project Duurzaam Boer Blijven Drenthe rondt af, maar de provincie Drenthe zet door! Ook richting GLB 2014. Reserveer in uw agenda alvast vrijdagmiddag 28 september (lunch om 12.00 uur, start programma 13.00 uur, einde rond 17.30 uur, locatie: provinciehuis Assen). Dan presenteert de provincie Drenthe de resultaten van 10 jaar investeren in de kringloopaanpak plus haar visie op deze aanpak in de toekomst. Voor die dag worden partijen uitgenodigd om samen met Drenthe hun steentje bij te gaan dragen aan een kringloopplatform voor Noord Nederland.

De provincie Drenthe hoopt op die dag welkom te heten:
• Vertegenwoordigers/bestuurders van beide andere noordelijke provincies Friesland en Groningen
• Belangenbehartigers
• Melkverwerkers
• Bedrijfsadviseurs en andere erfbetreders
• Agrarische Natuurverenigingen
• Projecten en andere initiatieven
• Waterschappen en het waterleidingbedrijf
• Provinciale natuur & milieufederaties
• Ministeries EL&I en INM
• en natuurlijk deelnemende of nieuwsgierige melkveehouders en akkerbouwers

Iedere partij krijgt een kans zijn steentje bij te dragen, soms op het spreekgestoelte en soms op de zeepkist, of vooraf in onze nieuwsbrief!
Geef u zo snel mogelijk op. U ontvangt dan half september het definitieve programma. Het wordt een inhoudelijk en feestelijk gebeuren!

Opgeven kan via het speciale aanmeldformulier, via info@duurzaamboerblijven.nl of telefonisch bij Marijke Kreikamp,  ETC 033 – 4326055