Direct naar content
< overzicht

In 2014 meer fosfaat aan de bodem onttrokken dan bemest

Op 9 februari werden binnen het project Duurzaam bodembeheer Utrecht-West de éérste resultaten van 2014 besproken. De resultaten van het afgelopen ‘Kringloopjaar’ zijn niet te vergelijken met andere jaren. Door het warme voorjaar en milde najaar is er veel meer droge stof geoogst, met hoge eiwit en fosfor gehaltes. De eerste tip van Robin van DMS: “Door de hoge gehaltes eiwit en fosfor in de beginvoorraad van 2015 kunt u dit voorjaar fors besparen op eiwit en fosfor in het krachtvoer of de bijproducten.”

Tijdens de studiegroepen krijgen agrariërs uitleg over hoe ze in een jaar zoals 2014 kunnen compenseren en tips over hoe ze een plan voor 2015 kunnen opstellen. Dit plan voorkomt dat de agrariër aan het einde van het jaar voor verrassingen komt te staan. Robin geeft iedereen tips om bedrijfsspecifieke verbeteringen te halen. Natuurlijk wisselen de agrariërs veel kennis en ervaringen uit over rantsoenen en leren van elkaar best practices. De middag wordt, zoals altijd, afgesloten met een rondje over het bedrijf van het gastbedrijf.

Het is voor agrariërs zinvol om langer door te gaan met studiegroepen om te komen tot aanpassing van bedrijfsvoering richting het verbeteren van de waterkwaliteit. Vele agrariërs in Utrecht West nemen al jaren deel aan de kringloopstudiegroepen, waaronder in het project Duurzaam BodemBeheer.

De resultaten van het afgelopen jaar zijn duidelijk. Het groeiseizoen was lang en er is relatief veel geoogst. Een hogere opbrengst, met hogere fosfor en eiwit gehaltes in het gras. Dit zorgt ervoor dat er  30% meer fosfaat aan de bodem is onttrokken dan bemest.

Op dit moment hebben nog niet alle bedrijven deze extra gehaltes optimaal benut. Een uitdaging voor een vervolg traject is goed voer, efficiënt te benutten. Dit zal de milieuwinst nog verder doen toenemen. Ook wordt er aan het einde van het project, aan ieder bedrijf een Kringloopcertificaat uitgereikt. Dit geeft een goed overzicht van de duurzaamheidsprestaties en daagt de boeren uit volgend jaar beter te scoren.

Dit project is uitgevoerd in het kader van het project Utrecht West. Voor meer informatie over duurzaam bodembeheer of kringlooplandbouw neem contact op.