Direct naar content
< overzicht

1e Veenweiden-vakdag 'Wat het gras wil'

Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Met deze eerste Veenweiden-vakdag willen wij graag de fijne kneepjes van het vak ‘goed grasland- beheer’ met u delen.Het gras in de veenweiden herbergt geheimen die alleen voor de echte vakman te ontrafelen zijn. Vooral het toepassen van echte vakkennis in de dagelijkse bedrijfsvoering is een kunst op zich. Met deze eerste Veenweiden-vakdag willen wij graag de fijne kneepjes van het vak ‘goed grasland- beheer’ met u delen.

Programma

Inspiratie
We starten de ochtend met een inspirerende speech van bodemgoeroe Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut). Hij zal, als expert op het gebied van duurzaam bodembeheer, ons meenemen in de ‘De ondergrondse wereld van het grasplantje’. Bodemleven, wortelontwikkeling en specifieke veenweidenbemesting zullen de revue passeren.

Drie vak-expedities
Leren en toepassen van vakkennis doen we graag in het ‘werkveld’. In drie verschillende expedities op de huiskavel van KTC Zegveld delen we de vakkennis over:
•   wortelkracht – synergie tussen het gras, de zode en de bodem;
•   sporen in het veld – alles over verdichting van de bodem en afstellen van machines;
•   graslandverzorging – de nut en noodzaak van graslandverbetering.

Het programma duurt van  10-15.00 uur

Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden, behalve voor de lunch (10 euro per persoon). Graag gepast en contant geld meenemen. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij w.honkoop@ppp-agro.nl onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

We zien u graag op donderdag 10 juli aanstaande!

Namens de organisatoren:
Team PPP-Agro Advies, en team VIC
www.ppp-agro.nl | www.veenweiden.nl

Deze Veenweiden-vakdag wordt georganiseerd door de projecten:
Nutriënten veenweidegebied Bodegraven-Woerden | Duurzaam Bodem Beheer Utrecht-West | Praktijk netwerk Draagvlak voor Draagkracht

 

veenweide 2