Direct naar content
< overzicht

100% biologisch en zelfvoorzienend

In het biokennisberricht van augustus is mijn vier kwadrantenmodel over voeding uitgebreid gepubliceerd. Het boekje “voer voor discussie” ligt hieraan ten grondslag wat ik in 2007 voor het Louis Bolk Instituut heb geschreven. Hoewel hier toegespitst op de biologische melkveehouderij is het kwadrantenmodel voor de gehele melkveehouderij nuttig. De essentie: het uitbalanceren van je bedrijf rekeninghoudend met je intensiteit en de mogelijkheden en wil tot het verbouwen van voedergewassen. Het is een technische blik op de zaak want er spelen ook nog bedrijfsstijlen, persoonlijke motivatie en andere externe (economische) factoren een rol waarom er niet optimaal/maximaal van eigen land geproduceerd word.Toch blijft het een uitdaging om meer van eigen land te halen met minder input!