Direct naar content
< overzicht

Convenant Lekker Utregs ondertekend

Vanochtend heb ik als een van de partijen het convenant “Lekker Utregs” ondertekend. Daarmee wil ik bekrachtigen dat ik me ga inzetten meer “Stad – plattelandrelaties” te ga bewerkstellingen en bij te dragen aan een versterking van lokale voedselproductie en consumptie. www.lekkerutregs.nl  Deze intentieverklaring is ook door minister Verburg, gedeputeerde Krol, BRU vice-voorzitter Janssen en wethouder Giesberts van Utrecht ondertekend. De ondertekening betekent erkenning en versterking van Lekker Utregs.